GeoTest 60

Drukuj

Dystrybutor: PRECYZJA-TECHNIK

- adres: 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 99
- telefon:
52-339 26 43; 52-339 26 48; 52-339 26 49
- faks: 52-3211404
- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


GeoTest 60

Opis produktu

GeoTest 60 jest komputerowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 26". Dzięki m.in. zastosowaniu komputera i kamer CCD uzyskiwane wyniki są bardzo precyzyjne i powtarzalne. Przyrząd ten nadaje się do kontroli i pomiarów geometrii kół samochodów osobowych oraz tzw. miniwanów, a także samochodów dostawczych (np. busów). Urządzenie przeznaczone jest do pracy czterema zespołami pomiarowymi i umożliwia ustawienie kół pojazdów względem geometrycznej osi jazdy. GeoTest 60 występuje w dwóch wersjach wykorzystujących ten sam program obsługowy:

 • GeoTest 60 Standard - wykorzystuje przewodowe zasilanie zespołów pomiarowych i przewodową komunikację między zespołami pomiarowymi i jednostką centralną.
 • GeoTest 60 Radio - wykorzystuje akumulatorowe zasilanie zespołów pomiarowych i radiową komunikację między zespołami pomiarowymi i jednostką centralną.

Podstawowe cechy urządzenia:

 • 8 kamer CCD do pomiaru kątów poziomych;
 • 30.000 pojazdów w bazie danych;
 • Możliwość aktualizowania bazy danych pojazdów z płyty CD, łatwość wprowadzania własnych wpisów oraz edycja istniejących rekordów;
 • Nowy, przyjemny dla oka interfejs graficzny;
 • Cztery opcje kompensacji bicia koła:
  • tradycyjna (z podnoszeniem pojazdu),
  • z przetaczaniem pojazdu,
  • kompensacja pojedynczego koła,
  • bez kompensacji (dla zacisków bezkompensacyjnych),
 • trzy sposoby wyświetlania wyników pomiarów:
  • stopnie i minuty,
  • stopnie i setne części stopnia,
  • milimetry.

Galeria zdjęć

GeoTest 60

GeoTest 60

GeoTest 60

GeoTest 60

GeoTest 60

Przeznaczenie przyrządu

Zespół pomiarowyGeoTest 60 w warsztacie

Dzięki użyciu kamer CCD oraz komputera, wyniki pomiarów uzyskiwane za pomocą GeoTest 60 są wyjątkowo dokładne i powtarzalne. Przyrząd znajduje zastosowanie w pomiarze geometrii samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Używając dołączonego oprogramowania można zmierzyć następujące parametry:

 • kątów pochylenia kół przednich,
 • kątów pochylenia kół tylnych,
 • kątów pochylenia osi sworzni zwrotnic,
 • kątów wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic,
 • zbieżności całkowitej kół tylnych,
 • zbieżności indywidualnej kół tylnych,
 • zbieżności indywidualnej kół przednich,
 • zbieżności całkowitej kół przednich,
 • przesunięcia kół przednich,
 • przesunięcia kół tylnych,
 • różnicy rozstawu kół,
 • odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii,
 • różnicy kątów skrętu kół przy skręcie o 20°,
 • maksymalnych kątów skrętu kół,
 • przesunięcia bocznego,
 • przesunięcia osi kół,
 • nierównoległości osi kół.

Zasada działania przyrządu

Do przeprowadzania pomiarów w przyrządzie GeoTest 60 wykorzystano specjalistyczne czujniki elektroniczne. Do pomiaru kątów poziomych 8 kamer CCD, a do kątów pionowych przetworniki cieczowe. Wartości wszystkich mierzonych kątów wyświetlane są bezpośrednio na ekranie monitora. Kompensacja bicia układu koło-zacisk prowadzona jest czteropunktowo dzięki czemu eliminowane są błędy kształtu obręczy koła lub błędy diagnosty wynikające z niezbyt starannego zamocowania zacisku na kole. Przyrząd może pracować w cyklu automatycznym prowadząc diagnostę od początku do końca wykonywanej usługi lub z indywidualnym wyborem poszczególnych funkcji.

Dołączone oprogramowanie sprawia, że pomiar odbywa się w sposób automatyczny, prowadząc diagnostę krok po kroku przez wszystkie konieczne do wykonania czynności.

GeoTest 60 - ekran główny

GeoTest 60 - ekran główny

GeoTest 60 - ekran główny

Ekran Parametry wzorcowe pojazdów, służący do pobierania z bazy danych wzorcowych pojazdów według poszczególnych kryteriów. Ekran ten składa się z dwóch części. Pierwsza umożliwia wybór konkretnego pojazdu z bazy za pomocą kilku rozwijanych list a druga prezentuje wartości poszczególnych parametrów dla wybranego pojazdu wraz z informacjami dodatkowymi umożliwiającymi prawidłowe przygotowanie do pomiaru tego pojazdu.

Baza danych

Na ekranie Regulacja kątów wyświetlane są pola dotyczące poszczególnych parametrów kół tylnych. Postawienie kursora myszki na wybranym polu powoduje wyświetlenie dymka z nazwą danego parametru. Każde pole zawiera symboliczny rysunek określający parametr oraz wskaźniki cyfrowe prezentujące rzeczywistą wartość kąta, która jest wyświetlana na tle zielonym (jeśli wartość rzeczywista mieści się w polu tolerancji) lub czerwonym (wartość poza tolerancją).

Wyniki pomiarów

Wyniki pomiarów

Charakterystyka techniczna przyrządu

Zakresy wykonywanych pomiarów:

Mierzone wartości Zakres pomiarowy
zbieżność połówkowa kół przednich ± 12°
zbieżność całkowita kół przednich ± 24°
zbieżność połówkowa kół tylnych ± 12°
zbieżność całkowita kół tylnych ± 24°
kąt pochylenia kół przednich ± 10°
kąt pochylenia kół tylnych ± 10°
kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy ± 18°
kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy ± 18°
śladowość kół ± 4°
różnica rozstawu kół ± 24°
różnica kątów skrętu kół przy skręcie o 20° ± 5°
maksymalny kąt skrętu kół ± 60°
przesunięcie kół przednich/tylnych ± 4°
nierównoległość osi ± 4°

Dokładności pomiarowe uzyskiwane z zespołów pomiarowych
oraz dokładności obliczeń uzyskiwanych z komputera:

Mierzone wartości Dokładność pomiarowa
zbieżność połówkowa kół przednich ± 2'
zbieżność połówkowa kół tylnych ± 2'
kąt pochylenia kół przednich ± 4'
kąt pochylenia kół tylnych ± 4'
kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy ± 5'
kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy ± 5'
śladowość ± 5'
różnica kątów skrętu kół przy skręcie o 20° ± 10'
maksymalny kąt skrętu kół ± 30'
przesunięcie kół przednich/tylnych ± 2'
nierównoległość osi ± 2 mm
różnica rozstawu kół ± 5'

Rozdzielczość wskazań dla wszystkich parametrów jest jednakowa i wynosi 1'; 0,01° lub 0,1 mm - w zależności od przyjętej metody pomiaru.

Przybliżone wymiary najważniejszych zespołów (w mm):

Zespół Wymiary [mm]
szafka (bez monitora i zespołów pomiarowych) 740x772x1485
szafka (monitor 17" + zespoły pomiarowe) 796x848x1580
zespół pomiarowy przedni 800x135x210
zacisk uniwersalny 12"÷20" bez łap 325x430x200
obrotnica mechaniczna 370x360x51,5
płyta rolkowa z najazdami 856x387x51,5

Dane techniczne:

Parametry techniczne Opis
typ fabryczny przyrządu GeoTest 60
rozstaw kół przednich samochodu 1100÷1800 mm
rozstaw osi pojazdu 1800÷4700 mm
zasilanie przyrządu 230V 50-Hz AC
dopuszczalny nacisk koła na jedną obrotnicę przeznaczoną do samochodów osobowych i dostawczych 10 kN (~1000 kG)

Przyrząd należy zasilać wyłącznie z gniazda z aktywnym kołkiem zerującym lub uziemiającym. W przypadku, gdy napięcie zasilające w warsztacie nie jest stabilne lub pojawiają się zakłócenia w sieci energetycznej, należy bezwzględnie zastosować komputerowy stabilizator napięcia z filtrem przeciwzakłóceniowym i zasilaniem awaryjnym (typu np. UPS 250).

Orientacyjne wartości mas najważniejszych zespołów (w kg):

Zespół Wartość [kg]
szafka (jednostka centralna) 92
Zespół pomiarowy 4,5
zacisk uniwersalny 12"÷20" bez łap 3,8
obrotnica mechaniczna 10,2
płyta rolkowa z najazdami 24,0

Certyfikat Zgodności ITS

GeoTest 60 posiada CERTYFIKAT ZGODNOŚCI nr Z/15/015/11 wystawiony przez Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy w dniu 10.02.2011r.

Nr Certyfikatu Zgodności Okres ważności Uwagi
Z/15/015/11 10.02.2011-09.02.2014  

GeoTest 60 - certyfikat

Listy referencyjne

GeoTest 60 - list referencyjny

GeoTest 60 - list referencyjny

GeoTest 60 - list referencyjny

Deklaracja o spełnieniu standardów dla urządzeń do pomiaru geometrii kół

GeoTest 60 - deklaracja

Wyposażenie

Wyposażenie podstawowe

Nazwa elementu składowego Sztuk
Jednostka centralna, w której skład wchodzi:
 • komputer PC,
 • klawiatura,
 • szafka,
 • system operacyjny Windows 7,
 • program obsługowy z bazą wzorcowa pojazdów
1
Drukarka atramentowa, kolorowa A4 1
Zespoły pomiarowe przednie 2
Zespoły pomiarowe tylne 2
Rozpórka hamulca 1
Blokada kierownicy 1
Przewody zasilające 4
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 1

Wyposażenie konfigurowane indywidualnie

Prawidłowe działanie przyrządu zapewnione jest tylko wtedy, kiedy wyposażony jest on w monitor, dwie obrotnice, dwie płyty rolkowe i cztery zaciski. Istnieje możliwość rozbudowy poszczególnych wersji w zależności od stanowiska, na którym ma pracować przyrząd.

Nazwa elementu składowego Sztuk
Monitor kolorowy LCD 19-22" 1
Obrotnica mechaniczna 2
Najazd do obrotnicy mechanicznej 4
Przedłużacz do mocowania zespołu pomiarowego l=100 4
Przedłużacz do mocowania zespołu pomiarowego l=55 4
Płyta rolkowa 2
Najazd do płyty rolkowej 2
Płyta rolkowa długa wzmocniona 2
Najazd do płyty rolkowej wzmocnionej 4
Zawiesie zabezpieczające zespół pomiarowy 4
Zacisk szybkomocujący Pro Clamp 12"÷22" 4
Zacisk uniwersalny 12"÷20" 4
Stopka do mocowania do obręczy 16
Komputerowy stabilizator napięcia ze specjalnym filtrem przeciwzakłóceniowym i z zasilaniem awaryjnym - UPS 250 1

Uwaga:

Prawidłowe działanie przyrządu zapewnione jest tylko wtedy, kiedy wyposażony jest on w dwie obrotnice, dwie płyty rolkowe i cztery zaciski.

Wydruk pomiarowy

Wydruk

Z każdego pomiaru wykonanego przyrządem GeoTest 60 można otrzymać wydruk pomiarowy w dowolnej liczbie kopii.

Na wydruku można zapoznać się z wartościami kątów zalecanymi przez producenta pojazdu, wynikami pomiaru wstępnego oraz końcowego - po regulacji. Kąty niezgodne z zaleceniami producenta są odpowiednio oznaczone.